Organizatörler

Dünya Uygur Kurultayı (WUC)

HASENE International

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği