“Een programma dat ons gemeenschappelijk standpunt laat zien.”

Hidayet Oğuzhan, voorzitter van de International Association of East Turkestan NGO’s, een van de organisatoren van het ‘International Uyghur Forum’, deelde zijn gedachten over het doel en het belang van het programma: 
“Vandaag de dag worden miljoenen mensen in Oost-Turkestan onderworpen aan genocide, uitsluitend vanwege hun etnische en religieuze achtergrond. Ze zijn slachtoffer van politieke, economische en ideologische belangen van China. In het rapport over de voortdurende mensenrechtenschendingen in Oost-Turkestan, dat gepubliceerd is door het Hoge Comité voor de Mensenrechten van de VN, wordt uitgelegd dat alle schendingen die door China in Oost-Turkestan worden uitgevoerd, gericht zijn tegen de belangrijkste volkeren van die regio op basis van etniciteit en religie. Dit wordt verricht onder de naam bestrijden van terrorisme en extremisme. De zuivering die plaatsvindt in Oost-Turkestan is vandaag de dag een onmiskenbaar feit. Bij deze zuivering worden onschuldige mensen onderworpen aan de dood en martelingen. De leefomstandigheden van deze mensen worden met de dag verslechterd.
Als we naar de totale plaat kijken waarbij China Oost-Turkestan binnenviel, dan zien we dat er 73 jaar lang voortdurend een assimilatiebeleid tegen de bevolking van Oost-Turkestan plaats vindt onder verschillende voorwendselen en dimensies. Zij hebben slachtingen verricht en op de dag van vandaag wordt genocide onverminderd uitgevoerd.
De Internationale Oeigoerse Forum, die we op 9-10 november zullen organiseren, zal een programma zijn waarbij politici, activisten, niet-gouvernementele organisaties, academici, advocaten en verslaggevers samenkomen die handelen op politiek-, sociaal-, economisch- en mediagebied om de genocide in Oost-Turkestan te stoppen. Zij zullen samenkomen om universele humanitaire principes. Er zal een gemeenschappelijke verklaring en standpunt ingenomen worden om de genocide in deze kwestie te stoppen. Ik heb volste vertrouwen in het Internationale Oeigoerse Forum en nodig iedereen uit om dit met volste vertrouwen te ondersteunen.”