“We hopen dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.”

Mesud Gülbahar, voorzitter van de Hasene Hulporganisatie, een van de organisatoren van het ‘Internationale Uyghur Forum’, deelde zijn gedachten over het forum dat op 9-10 november zal plaatsvinden: 

 

“We hopen dat de genocide tegen de Oeigoeren, Kazachen en andere etnische minderheden dat door Volksrepubliek China wordt verricht wordt beëindigd en dat misdaden tegen de menselijkheid worden bestraft in de internationale arena.

 

De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zouden effectiever en gesanctioneerde moeten zijn. We hopen dat het recht uiteindelijk zal zegevieren. Maar gerechtigheid die laat komt, is een trauma en geen troost voor de onderdrukten en de slachtoffers. Er moeten dringende beslissingen worden genomen om de genocideplegers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Alle landen moeten dezelfde verantwoordelijkheid tonen tegen schendingen van het internationaal recht en wetten die dienovereenkomstig zijn. De reacties van alle landen tegen deze wetteloosheid dienen hetzelfde te zijn. De noodzaak om de economische belangen en voordelen te behartigen zouden niet meer de strategie van landen moeten zijn. Om de belangen van wereldvrede te waarborgen is het leggen van sanctie een van de oplossingen. Het is de taak van de landen om een ​​actieve rol te spelen tegen deze genocide, dit kan men doen door diplomatieke kanalen te activeren. In dit proces dienen schuldigen bij internationale rechtbanken berecht te worden. 

 

We verwachten goede bijdrage te leveren op het International Uyghur Forum. We willen iedereen bedanken die een bijdrage zal leveren aan dit belangrijke programma, inclusief politici en academici uit verschillende sectoren.”